לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

בוררות במקום משפט


מאת: עו"ד אבנר שטמר

מטרת מאמר זה היא להביא לידיעת מי שרוצה לפתור סכסוך עסקי/כספי, כי ניתן לעשות זאת בדרך של בוררות במקום בדרך של פניה לבית המשפט.

מהי בוררות?
בוררות היא הליך בו שני צדדים מביאים את הסכסוך שביניהם בפני בורר שנבחר על ידי שניהם ומוסכם עליהם, או שנבחר בדרך עליה הסכימו מראש. הבורר שומע את הצדדים ומכריע בנושאים לגביהם הסכימו הצדדים כי יוכרעו על-ידי הבורר.

בוררות למה?
לבוררות מספר יתרונות על פני פניה אל בית המשפט:

סכסוך כספי/עסקי עלול להתברר בבית המשפט במשך מספר שנים, בעוד שבוררות היא הליך קצר העשוי להסתיים תוך מספר שבועות בלבד.

   

הליכי הבוררות הם דיסקרטיים. הליכים בבתי המשפט הם פומביים, ולא תמיד נוח לצדדים כי עניינם יהפוך לנחלת הכלל.
הליך הבוררות הוא סופי ולא ניתן לערער על פסק הבורר, בעוד שפסק שפסק-דין של בית משפט כפוף לערעור בפני ערכאה גבוהה יותר. אמנם ניתן לבקש מבית המשפט לבטל פסק בוררות, אולם העילות לביטול פסק בורר הן מועטות ומוגדרות ונטיית בתי המשפט היא להימנע מכך.

   

חיסכון כספי ניכר. בבית המשפט לא מומלץ להופיע ללא ייצוג עורך דין, דבר הכרוך בעלויות לא מבוטלות. בפני בורר אין כל מניעה להופיע ללא ייצוג משפטי. בנוסף, פניה אל בית המשפט כרוכה בתשלום אגרה, בעוד שבהליך בוררות לא נדרש תשלום אגרה.


האם יש לבוררות חסרונות?
היתרון בכך שאין ערעור על פסק בורר עלול להתברר כחיסרון לצד שהפסיד בבוררות. יחד עם זאת, בהתחשב בכל היתרונות הרבים של הבוררות לעומת ניהול הליכים בבית משפט, נראה שהחיסרון לכאורה אינו באמת חיסרון.

כיצד לבחור בורר?
מומלץ לצדדים לבחור בורר בעל ניסיון.
עוד מומלץ לצדדים להיפגש שניהם יחד עם הבורר קודם לקבלת החלטה אם למנות אותו כבורר, על מנת להתרשם מאישיותו וממזגו.

אילו סכסוכים ניתן לפתור בדרך של בוררות?
כמעט כל סכסוך כספי/עסקי יכול להיפתר בדרך של בוררות, ואין כל הגבלה על הסכום השנוי במחלוקת ומועבר להחלטת הבורר.

האם ניתן והאם כדאי לכלול סעיף בוררות בהסכמים?
כן, ניתן לכלול בהסכמים סעיף בוררות.
סעיף בוררות בהסכם קובע בדרך כלל כי סכסוך (אם יתגלע) יובא בפני בורר במקום בפני בית המשפט, ומומלץ לכלול בהסכם גם את דרך מינוי הבורר.
אם הצדדים צופים מראש כי יעדיפו שהסכסוכים ביניהם (אם יתגלעו) יוכרעו בדרך של בוררות, כדאי להם לכלול בהסכם סעיף בוררות.


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב